...

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در آلمان

شرایط سرمایه گذاری در آلمان سرمایه گذاری در آلمان یکی از روش های مهاجرتی تعریف شده در این کشور بوده که برای متقاضیان دارای سرمایه،

ادامه مطلب »
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

کارآفرینی کانادا

شرایط دریافت ویزای کارآفرینی کانادا شرایط دریافت ویزای کارآفرینی کانادا (Entrepreneurship Visa Canada) در سال های اخیر مورد توجه متقاضیان مهاجرت به این کشور از

ادامه مطلب »
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

استارت آپ کانادا

منظور از ویزای استارت آپ کانادا چیست؟ استارت آپ کانادا یکی از روش های پر متقاضی، مخصوصا در چند سال اخیر برای ورود و دریافت

ادامه مطلب »
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

ثبت شرکت در چک

شرایط ثبت شرکت در چک ثبت شرکت در چک یکی از روش های نسبتا مناسب برای ورود به این کشور و در نتیجه کسب اقامت

ادامه مطلب »
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

خود اشتغالی کانادا

منظور از خوداشتغالی کانادا چیست؟ برنامه ی خود اشتغالی کانادا یا self employed معمولا برای افرادی است که در زمینه های فرهنگی هنری و یا

ادامه مطلب »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.