31/08/2021
کا در امریکا

کار در امریکا

شرایط بازار کار در آمریکا چگونه است؟میزان حقوق کار در امریکا فقط یکی از اجزای اصلی پیشنهاد شغلی است اما حداقل برای آمریكایی ها معمولاً مهمترین […]
30/05/2021
پزشکان خارجی در آلمان

پزشکان خارجی در آلمان

خبر خوب! پزشکان و سایر متخصصان پزشکی در آلمان تقاضای اقامت می کنند! نیاز به جبران کمبود مهارت در مناطق مختلف تخصصی به این معنی است […]
10/04/2021
بهترین-کشور-ها-برای-مهاجرت

مهاجرت و بهترین کشور ها برای مهاجرت

تعداد مهاجران در سراسر جهان طی ده سال گذشته رشد فزاینده ای داشته است و در سال ۲۰۱۹ به ۲۷۲ میلیون نفر رسیده است. این بدان […]
10/09/2020
مهاجرت کاری

مهاجرت کاری

بررسی کامل مهاجرت کاری Full review of labor migration در ابتدای امر باید یک تعریف واحد از مهاجرت کاری داشته باشیم. به فرایند ورود شخص  به […]
01/09/2020
ویزای کاری کانادا

ویزای کار کانادا

طبق قوانین مهاجرتی کانادا اتباع کشورهای خارجی جهت ورود به بازار کار کانادا و اشتغال ملزم به اخذ ویزای کاری کانادا می باشند. در حال حاضر […]