کار در آمریکا
شرایط بازار کار در آمریکا چگونه است؟ ?What is the labor market situation like in the United States میزان حقوق کار در آمریکا فقط یکی از اجزای اصلی پیشنهاد شغلی است اما حداقل برای آمریكایی ها معمولاً مهمترین فاکتور برای کار می ...
مهاجرت کاری
بررسی کامل مهاجرت کاری Full review of labor migration در ابتدای امر باید یک تعریف واحد از مهاجرت کاری داشته باشیم. به فرایند ورود شخص  به یک کشور دیگر با استفاده از ویزای کار و یا اقامت کاری برای اشتغال در یک ...
ویزای کاری کانادا
طبق قوانین مهاجرتی کانادا اتباع کشورهای خارجی جهت ورود به بازار کار کانادا و اشتغال ملزم به اخذ ویزای کاری کانادا می باشند. در حال حاضر کانادا از لحاظ اقتصادی در بین 10 کشور برتر جهان قرار دارد، همچنین این ...